Oriunde in România

Telefon: 0726.13.14.14 | E-mail: office@esqcert.ro

Cursuri

Auditor în domeniul calităţii (ISO 9001)

EURO150pers

Proiectarea, implementarea si imbunatatirea unui sistem de management al calitatii avand in vedere rezultatele pe care organizatia doreste sa le atinga

Intelegerea cerintelor noului standard si a responsabilitatilor ce revin organizatiilor pentru implementarea noilor cerinte

Intelegerea modului in care se va face tranzitia la noile cerinte

Obtinerea si dezvoltarea competentelor generale si specifice ocupatiei „Auditor in domeniul calitatii”

Planificarea activitatii de audit

Colectarea si structurarea informatiilor specifice activitatii de audit

Examinarea documentelor referitoare la sistemul de management al Calitatii

Desfasurarea si conducerea auditului

Intocmirea inregistrarilor specifice activitatii de audit

Evaluarea conformitatii si eficacitatii sistemului de management al Calitatii si a proceselor sale

Evaluarea eficacitatii aplicarii programului de audit

Comunicarea specifica activitatii de audit si lucrul in echipa

Specialist în domeniul calitatii (ISO 9001)

EURO150pers

Stabilirea, implementarea si imbunatatirea continua a sistemelor de management al calitatii in conformitate cu orice standard de referinta in managementul calitatii

Implementarea si utilizarea tehnicilor, metodelor si instrumentelor de management al calitatii

Coordonarea si monitorizarea activitatilor de evaluare a performantei

Imbunatatirea performantei si a eficaciatii SMC la nivel de organizatie

Auditor al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale

EURO150pers

Cunoasterea cerintelor sistemelor de management al sanatatii si securitatii ocupationale

Planificarea activitatii de audit

Colectarea si structurarea informatiilor specifice activitatii de audit

Examinarea documentelor referitoare la sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale

Desfasurarea si conducerea auditului - Intocmirea inregistrarilor specifice activitatii de audit

Evaluarea conformitatii si eficacitatii sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale

Comunicarea specifica activitatii de audit si lucrul in echipa

Manager al sistemului de management al calităţii (ISO 9001)

EURO150pers

Imbunatatirea performantei cheie a organizatiei prin utilizarea unor modele simple de abordare a managementului calitatii, usor de inteles si aplicate cu productivitate ridicata in decizia manageriala

Cresterea abilitatilor manageriale in planificarea, monitorizarea si imbunatatirea performantei cheie a organizatiei (se vizeaza productivitatea si profitabilitatea)

Constientizarea importantei lucrului in echipa si a conceptului de ,,Leadership”

Constientizarea importantei si a impactului calitatii asupra unei organizatii de succes

Manager al sistemului de management securitate si sanatate in munca

EURO150pers

Stabilirea politicii, obiectivelor si responsabilitatilor in domeniul SSO

Implementarea si gestionarea sistemelor de management SSO

Elaborarea programelor de management SSO

Coordonarea si monitorizarea realizarii programelor de management SSO si a planurilor de prevenire si protectie

Asigurarea prevenirii incidentelor si accidentelor

Imbunatatirea performantelor SSO ale organizatiei

Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice (ISO 27001)

EURO150pers

Proiectarea, implementarea si imbunatatirea unui SMSI avand in vedere rezultatele pe care organizatia doreste sa le atinga

Furnizarea abilitatilor de audit sisteme de management al securitatii informatiilor

 

Manager in domeniul sigurantei alimentare (ISO 22000)

EURO150pers

Însuşirea unei terminologii corecte în domeniul siguranţei alimentului, precum şi cunoaşterea cerinţelor legale şi de reglementare, îmbunătăţirea comunicării pe lanţul alimentar

Creşterea abilităţilor participanţilor de a identifica corect şi la timp un pericol de siguranţa alimentului pentru evitarea neconformităţilor, rebuturilor, reclamaţilor clienţilor, sancţiunilor din partea Autorităţilor

Pregătirea tuturor participanţilor pentru implementarea unui sistem de management al siguranţei alimentului (SMSA) , precum şi pentru şi pentru integrarea acestuia cu alte sisteme de management

Manager al sistemului de management de mediu (ISO 14001)

EURO150pers

Stabilirea politicii, obiectivelor si responsabilitatilor in domeniul protectiei mediului

Implementarea si gestionarea sistemelor de management de mediu

Elaborarea programelor de management de mediu

Coordonarea si monitorizarea realizarii programelor de mediu

Asigurarea protectiei factorilor de mediu

Imbunatatirea performantelor de mediu ale organizatiei

Oferirea de cunostinte in domeniul managementului deseurilor: elemente strategice de planificare, clasificarea deseurilor; prevederile directivelor UE din domeniul gestionarii deseurilor, metode de recuperare si eliminare a deseurilor, responsabilitatea producatorilor si consumatorilor in generarea deseurilor

Auditor în domeniul siguranţei alimentare (ISO 22000 HACCP)

EURO150pers

Proiectarea, implementarea si imbunatatirea unui SMSA avand in vedere rezultatele pe care organizatia doreste sa le atinga

Furnizarea abilitatilor de audit sisteme de management al sigurantei alimentului

Auditor în domeniul mediului (ISO 14001)

EURO150pers

Proiectarea, implementarea si imbunatatirea unui sistem de management de mediu avand in vedere rezultatele pe care organizatia doreste sa le atinga

Planificarea activitatii de audit

Colectarea si structurarea informatiilor specifice activitatii de audit

Examinarea documentelor referitoare la sistemul de management de mediu

Desfasurarea si conducerea auditului

Intocmirea inregistrarilor specifice activitatii de audit

Evaluarea conformitatii si eficacitatii sistemului de management de mediu

Comunicarea specifica activitatii de audit si lucrul in echipa