Solicita Oferta

Sistem de Management al Responsabilitatii Sociale SA 8000

SA 8000 / ISO 26000 este un standard care prevede cerinte pentru proiectarea, implementarea si certificarea unui sistem de management al responsabilitatii sociale care ajuta organizatia sa-si stabileasca si sa realizeze o politica de responsabilitatii sociale si obiective in concordanta cu cerintele legale aplicabile activitatii desfasurate.

Avantajele care intereseaza atat pentru companie, cat si pentru angajati sunt urmatoarele:

• Orele de munca;
• Remunerarea;
• Discriminarea;
• Respectarea dreptului la libera asociere si negociere colectiva;
• Politica de securitate si sanatate la locul de munca;
• Sistemul de management de conformitate cu SA 8000 / ISO 26000;
• Practicile disciplinare la locul de munca;
• Muncă fortata si/sau obligatorie;
• Utilizarea copiilor
• Cistigarea unor parteneri de incredere;
• Îmbunătăţirea imaginii companiei;
• Cresterea gradului de competitivitate;
• Cresterea nivelului de retenţie a personalului.
• Conditii de lucru mai bune;
• Scaderea riscurilor privind accidentele de munca;
• O mai buna cunoastere a drepturilor care revin angajatilor;
• O mai buna comunicare cu managementul;
• Un nivel al remuneratiei care corespunde muncii depuse.

Certificarea conform cerintelor SA 8000 / ISO 26000 este aplicabila oricarei organizatii care doreste:

• Orientarea personalului catre beneficiile responsabilitatii sociale prin constientizarea impactului activitatii fiecaruia asupra responsabilitatii sociale.
• Asigurarea unei imagini favorabile a organizatiei faţă de autorităţi, clienţi şi public.