Cursuri

ESQ Cert organizeaza cursuri

de instruire si formare auditori interni

Cursul dureaza 16 ore si este desfasurat in decursul a 2 zile si include:
cursul de auditor intern • suportul de curs • fisele de lucru • consultanta acordata de catre specialistii nostri • examenul de absolvire si certificare

Auditor în domeniul calităţii (ISO 9001)

RON600pers

 • Proiectarea, implementarea si imbunatatirea unui sistem de management al calitatii avand in vedere rezultatele pe care organizatia doreste sa le atinga
 • Intelegerea cerintelor noului standard si a responsabilitatilor ce revin organizatiilor pentru implementarea noilor cerinte
 • Intelegerea modului in care se va face tranzitia la noile cerinte
 • Obtinerea si dezvoltarea competentelor generale si specifice ocupatiei „Auditor in domeniul calitatii”
 • Planificarea activitatii de audit
 • Colectarea si structurarea informatiilor specifice activitatii de audit
 • Examinarea documentelor referitoare la sistemul de management al Calitatii
 • Desfasurarea si conducerea auditului
 • Intocmirea inregistrarilor specifice activitatii de audit
 • Evaluarea conformitatii si eficacitatii sistemului de management al Calitatii si a proceselor sale
 • Evaluarea eficacitatii aplicarii programului de audit
 • Comunicarea specifica activitatii de audit si lucrul in echipa

Specialist în domeniul calitatii (ISO 9001)

RON600pers

 • Stabilirea, implementarea si imbunatatirea continua a sistemelor de management al calitatii in conformitate cu orice standard de referinta in managementul calitatii
 • Implementarea si utilizarea tehnicilor, metodelor si instrumentelor de management al calitatii
 • Coordonarea si monitorizarea activitatilor de evaluare a performantei
 • Imbunatatirea performantei si a eficaciatii SMC la nivel de organizatie

Auditor al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (OHSAS 18001)

RON600pers

 • Cunoasterea cerintelor sistemelor de management al sanatatii si securitatii ocupationale
 • Planificarea activitatii de audit
 • Colectarea si structurarea informatiilor specifice activitatii de audit
 • Examinarea documentelor referitoare la sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale
 • Desfasurarea si conducerea auditului - Intocmirea inregistrarilor specifice activitatii de audit
 • Evaluarea conformitatii si eficacitatii sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale
 • Comunicarea specifica activitatii de audit si lucrul in echipa

Manager al sistemului de management al calităţii (ISO 9001)

RON600pers

 • Imbunatatirea performantei cheie a organizatiei prin utilizarea unor modele simple de abordare a managementului calitatii, usor de inteles si aplicate cu productivitate ridicata in decizia manageriala
 • Cresterea abilitatilor manageriale in planificarea, monitorizarea si imbunatatirea performantei cheie a organizatiei (se vizeaza productivitatea si profitabilitatea)
 • Constientizarea importantei lucrului in echipa si a conceptului de ,,Leadership”
 • Constientizarea importantei si a impactului calitatii asupra unei organizatii de succes

Manager al sistemului de management securitate si sanatate in munca (OHSAS 18001)

RON600pers

 • Stabilirea politicii, obiectivelor si responsabilitatilor in domeniul SSO
 • Implementarea si gestionarea sistemelor de management SSO
 • Elaborarea programelor de management SSO
 • Coordonarea si monitorizarea realizarii programelor de management SSO si a planurilor de prevenire si protectie
 • Asigurarea prevenirii incidentelor si accidentelor
 • Imbunatatirea performantelor SSO ale organizatiei

Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice (ISO 27001)

RON600pers

 • Proiectarea, implementarea si imbunatatirea unui SMSI avand in vedere rezultatele pe care organizatia doreste sa le atinga
 • Furnizarea abilitatilor de audit sisteme de management al securitatii informatiilor

Manager in domeniul sigurantei alimentare (ISO 22000)

RON600pers

 • Însuşirea unei terminologii corecte în domeniul siguranţei alimentului, precum şi cunoaşterea cerinţelor legale şi de reglementare, îmbunătăţirea comunicării pe lanţul alimentar
 • Creşterea abilităţilor participanţilor de a identifica corect şi la timp un pericol de siguranţa alimentului pentru evitarea neconformităţilor, rebuturilor, reclamaţilor clienţilor, sancţiunilor din partea Autorităţilor
 • Pregătirea tuturor participanţilor pentru implementarea unui sistem de management al siguranţei alimentului (SMSA) , precum şi pentru şi pentru integrarea acestuia cu alte sisteme de management

Manager al sistemului de management de mediu (ISO 14001)

RON600pers

 • Stabilirea politicii, obiectivelor si responsabilitatilor in domeniul protectiei mediului
 • Implementarea si gestionarea sistemelor de management de mediu
 • Elaborarea programelor de management de mediu
 • Coordonarea si monitorizarea realizarii programelor de mediu
 • Asigurarea protectiei factorilor de mediu
 • Imbunatatirea performantelor de mediu ale organizatiei
 • Oferirea de cunostinte in domeniul managementului deseurilor: elemente strategice de planificare, clasificarea deseurilor; prevederile directivelor UE din domeniul gestionarii deseurilor, metode de recuperare si eliminare a deseurilor, responsabilitatea producatorilor si consumatorilor in generarea deseurilor

Auditor în domeniul siguranţei alimentare (ISO 22000 HACCP)

RON600pers

 • Proiectarea, implementarea si imbunatatirea unui SMSA avand in vedere rezultatele pe care organizatia doreste sa le atinga
 • Furnizarea abilitatilor de audit sisteme de management al sigurantei alimentului

Auditor în domeniul mediului (ISO 14001)

RON600pers

 • Proiectarea, implementarea si imbunatatirea unui sistem de management de mediu avand in vedere rezultatele pe care organizatia doreste sa le atinga
 • Planificarea activitatii de audit
 • Colectarea si structurarea informatiilor specifice activitatii de audit
 • Examinarea documentelor referitoare la sistemul de management de mediu
 • Desfasurarea si conducerea auditului
 • Intocmirea inregistrarilor specifice activitatii de audit
 • Evaluarea conformitatii si eficacitatii sistemului de management de mediu
 • Comunicarea specifica activitatii de audit si lucrul in echipa